GEEV SOECKMASJIENUS UT NAAKEIKUH

soeckmasjienuz

Benn uu ut ooc so sat dadt uu guffolgt wort?
Pussoonluc gaa ic err fan ooffur mun nec.
Alleenn all ut ieddee.
Dadt un masjienuh muh duh heelluh teit inn duh gaatun haut.
Dadt un masjienuh weedt waarr ic benn, wieh ic ontmoedt, watt ic bukkeic of soec.
Enn dann dieh mensun dieh dadt beesdt an duh praadt haudun.
Wei waakkun ooffur uuw praaifussie.
Eg nie.
Ut toppundt iz tog well dadt err cheen ontcoommun aann isz.
Oonneeh?

Knappuh masjien ddie didt stukkie weett tuh ontraaffullun…

Share This