West Papua weggestopt onder aliassen blijft verborgen op het wereldtoneel

west-papua

Om de wrede onderdrukking die honderdduizenden Papua’s ondergaan, onvindbaar te houden voor de opinie van de wereld, pas je simpelweg een oude truc toe. Een land met vele aliassen is immers onzichtbaar op het wereldtoneel.

Afgesloten

West Papua is hetzelfde land als West-Papua, West Papoea, West-Papoea, Irian Jaya, West irian Jaya, Irian Barat, West irian Barat, Papua Barat, Indonesian New-Guinea, Nederlands Nieuw-Guinea en nog veel meer benamingen. Een en hetzelfde land. Een en hetzelfde volk. Totaal afgesloten voor de buitenwereld. Vanwege de koloniale inlijving door Indonesische overheersers. Vanwege hun numerieke minderheid door immigratie van honderdduizenden Indonesiërs. Hun ondoordringbare oerwouden en moerassen. Een vooral voor de Papua’s streng Aziatisch regime dat de baas is in hun land. En vanwege hun bewust in aliassen weggestopte identiteit. Wat je niet kent, blijft onbekend.

 

Aliassen

Het gebruik van internet stimuleert de vlucht in aliassen. ‘Bombthis42′ is 12 jaar oud en speelt wekelijks zo’n 19 uur online ‘world of warcraft’. ‘Sara29’ is een 44-jarige huisvader uit Hamburg die verslaafd is aan sexchat en als ‘Topgun19’ ook online in te lijven is als ‘sniper’ in jouw gevechtsgroep in ‘modern warfare 2’.

 

Jan

Onder de naam: Jan de Bruijn, werd een man geboren die in zijn allereerste baan als barman, beter bekend was als ‘De Bruine’.In het vervolg van zijn carrière, die hem het pad van de misdaad op leidde, kwamen daar vele tientallen namen bij. Justitie wijdt twee pagina’s aan de aliassen die hij zichzelf toedichtte. Heel mooie zijn: Johan de Wit, Michiel de Ruyter en Maarten Tromp. Namen die hij – hoe kan het ook anders – gebruikte in de tijd dat hij zich voordeed als verkoper van luxe jachten. Een bezigheid die hem een slordige 16 miljoen gulden opleverde. Vanzelfsprekend leverde hij voor dit bedrag geen enkel jacht.

 

Decoderen

Het totale vermogen dat onze ongrijpbare Jan bijelkaar wist te liegen en bedriegen, schat men op meer dan 50 miljoen euro. Bij Interpol staat onze Jan de Bruijn bekend als ‘de langst voortvluchtige’ en ‘de gezochte met de meeste aliassen’. Zijn allereerste internationale opsporingsbevel stamt uit maart 1981. Het lukt de internationale opsporingsmacht tot op heden niet Jan in de boeien te slaan. Het is zelfs niet bekend in welk land hij zich ophoudt. Jan is het vleesgeworden bewijs dat ‘de wet van de eenduidigheid’ opgeld doet. Die stelt dat naarmate je meer benamingen voor een en het zelfde begrip gebruikt (of een en dezelfde benaming voor verschillende begrippen), de kans op foute decodering van de boodschap groter wordt.

 

Aliassen

West Papua, aka Irian Jaya, aka West Irian Jaya, aka Irian Barat, aka West Irian Barat, aka Papua Barat, aka Indonesian New-Guinea, aka Nederlands Nieuw-Guinea, is wellicht het rijkste grondgebied ter wereld. Niet alleen herbergen de binnenlanden talloze bronnen aan ertsen, edelstenen, mineralen en hout, ook de kustwateren zijn dankbare exploitatievelden voor internationale consortiums van gas- en olieproducenten.

 

Verdeeldheid

Oorspronkelijk bewoond door de Papua’s. Melanesiërs die van oorsprong een uiterst verdeelde stammencultuur kennen, gemakkelijk gekoloniseerd door Aziaten. Er bestaan honderden stamme(n)(tjes) met elk een eigen dialect dat vaak zo afwijkend van elkaar is dat er een tolk nodig is om van de ene stam naar de andere te reizen. Die uiterste verdeeldheid heeft het volk door de eeuwen heen tot een gemakkelijke prooi gemaakt voor overheersers.

 

Free-West_Papua-Protest-Melbourne-August-2012

Verenigen

De enige manier voor de Papua’s om zich na eeuwen te bevrijden van de overheersing door andere rassen die de bevolking heeft gedecimeerd, is de inrichting van een Papua bestuur. En daarvoor zal het volk zich moeten verenigen.

 

Eenduidig

Een eerste stap daartoe is het consequente gebruik van een enkele naam voor hun land. Met die ene naam kan de wereld worden ingelicht over wat er gebeurt in het laatste Zuid-Afrika van onze wereld.

We hanteren allemaal één naam van nu af aan: WEST PAPUA. En gaan van nu af aan ons best doen meer te weten te komen over de oorspronkelijke bevolking en de condities waaronder zij leven. Meer weten? Klik op de volgende links

WIKI-pagina
Bevrijdingscampagne website
The Guardian
Startpagina
Volkskrant
Google eens op West Papua

 

* * *

Naschrift

John May-schrijver

Steenkool is de naam van de plaats waar de auteur is geboren in de tijd dat het land nog bekend stond als: Nederlands Nieuw-Guinea. Vandaag de dag heet het: Bintuni, Distrik Bintuni, West Papua. In de hoofdstad Bintuni leven 5% Papua’s, veelal in bittere armoe, versus 95% Indonesische immigranten. In het district vindt mijnbouw plaats (verscheidene ertsen en diamant), op grote schaal houtkap en in de baai worden 24 grote gasvelden ontgonnen. Het is twijfelachtig dat ook maar een enkel procent van de opbrengsten ten goede komt aan de oorspronkelijke bewoners.

 

Share This